Tko je bio Isus?

Šri Krišna objašnjava u Bhagavad-giti :

yada yada hi dharmasya glanir bhavati bharata
abhyutthanam adharmasya tadatmanam srjamy aham

"O potomce Bharate, kad god i gdje god dode do zanemarivanja religijskih nacela i porasta bezbožnosti - tada se Ja pojavljujem" (Bhagavad-gita 4.7).
Krišna ili dolazi Osobno ili šalje Svog opunomocenog predstavnika: shaktyavesa avatara, savršeno bice, opunomocenog da propovijeda sanatana dharmu: vjecnu religiju, univerzalnu religiju duše - krsna-sakti vina nahe tara pravartana - Ukoliko osoba nije opunomocena od Krišne, ne može uspješno propovijedati -(Caitanya Caritamrita Antya Lila 7.11).

Možemo shvatiti da je Isus takav shaktyavesa avatara, savršena duša, glasnik Vrhovnog Bica.

Takove velike duše nemaju nikakva posla silaziti na niže planete poput našeg, osim i izuzev u potpunoj nesebicnosti pokušavajuci spastiti uvjetovane duše - kara para-upakara. Oni silaze na ovaj nivo svjesnosti kao tiksavah karunikah - suhrdah sarva-dehinam ajata-satravah santah - sadhavah sadhu-bhusanah -
"simptomi sadhua su da je tolerantan, milostiv i prijateljski naklonjen prema svim živim bicima. On nema neprijatelja, smiren je, pridržava se spisa i sve njegove odlike su predivne" (Šrimad Bhagavatam 3.25.21).

Šrila Prabhupada objašnjava ovaj stih:
"Šrimad Bhagavatam izjavljuje da svaki vjerodostojni propovjednik svjesnosti Boga mora posjedovati titikšu (tolerancija) i karunu (samilost).
U karakteru Gospodina Isusa Krista nalazimo obje te odlike.
Bio je toliko tolerantan da cak i dok su ga razapinjali nije nikoga osudivao.
A bio je toliko milostiv da je molio Boga da oprosti upravo ljudima koji su ga pokušavali ubiti.
Isus Krist je bio takva velika osoba - sin Božji, predstavnik Boga.
Bio je bezgrešan. Svejedno, razapeli su ga.
Želio je dati svjesnost Boga, ali zauzvrat su ga razapeli. Bili su toliko nezahvalni. Nisu znali cijeniti njegovo propovijedanje.
Ali mi ga cijenimo i odajemo mu svo poštovanje kao predstavniku Boga"
(Nauka o samospoznaji, poglavlje 4).

Velike duše nisu uznemirene ni pod kakvim okolnostima:

narayana-parah sarve na kutascana bibhyati
svargapavarga-narakesv api tulyartha-darsinah

"Bhakte koji samo predano služe Vrhovnog Gospodina, nikada se ne plaše nijednog stanja života. Za njih su rajske planete, oslobodenje i paklene planete svi isti, jer takve bhakte zanima samo služenje Gospodina" (Šrimad Bhagavatam 6:17.28).

Cak i kada su suoceni s velikim kušnjama, kada ih se vodi na raspece, savršeno bice na najvišem nivou prisnosti s Gospodinom, obuzet Gospodinom, ne strahuje ni pod kakvim okolnostima: "Kceri Jeruzalemske, ne placite nada mnom, nego placite nad sobom i nad djecom svojom" (Luka 23:28).

brahma-bhutah prasannatma na socati na kanksati
samah sarvesu bhutesu mad-bhaktim labhate param

"Osoba koja je tako transcendentalno utemeljena odmah spoznaje Vrhovni Brahman i postaje potpuno sretna. Nikada ne jadikuje niti i za cime žudi. Jednako se ophodi prema svakom živom bicu. U takvom stanju dostiže cisto predano služenje Mene" (Bhagavad-gita 18:54).

Stoga što su zaokupljene izvršavanjem volje Gospodina, velike duše se vracaju u duhovni svijet nakon što su izvršile svoju misiju.

  1. Uvod
  2. Tko je bio Isus?
  3. Da li su Isus i Kri¹na ista osoba?
  4. Da li je obo¾avanje Isusa u skladu s obo¾avanjem Kri¹ne?
  5. Razlika izmedu Isusa i Kri¹ne.

O autoru
© 2002 Klaus Peter Brinkmann