O Autoru:

Klaus Peter Brinkmann

Studirao komparativnu religiju na Bonn sveucilistu 1960. i sociologiju na Marburg sveucilistu

Pored njegovih duhovnih odgovornosti ,njegov poseban interes lezi u studiranju ucenja povijesnog Isusa u usporedbi sa Vaisnava tradicijom Indije

Daje niz seminara na ovu temu,dajuci lekcije i izdajuci clanke

Glavno izdanje na ovu temu se moze ocekivati krajem ove godine

Moze ga se dobiti na slijedecoj adresi:

Klaus Peter Brinkmann

e-mail: PBrinkmann@pamho.net


Glavna